Gemeente Rotterdam

Schone lucht is de basis voor een gezonde stad. Daarom is het verbeteren van de luchtkwaliteit voor Rotterdam een belangrijke prioriteit. Het is - na het klimaatneutraal worden - de tweede collegetarget van het huidige stadsbestuur.

Rotterdam komt van ver. De uitgangspositie was niet makkelijk, als grote havenstad met een industrieel complex en een binnenstad die in de wederopbouwperiode is ontworpen voor de auto. Toch hebben we in de afgelopen jaren forse stappen gezet. Met investeringen in het aanleggen van walstroom voor schepen, met het uitrollen van een laadnetwerk voor elektrische auto’s, met het verschonen van de bouwlogistiek en met een substantiële verschuiving van autogebruik naar fiets en ov.

Die maatregelen hebben hun vruchten afgeworpen. De luchtkwaliteit is in de afgelopen jaren over de hele linie zichtbaar verbeterd. Twee jaar geleden hadden we nog 14 straten waar de Europese normen voor luchtkwaliteit werden overschreden, een jaar geleden waren dat er nog vijf, en nu voldoen alle straten aan de norm.

Maar we zijn er nog niet. Voor ons is het halen van de norm slechts een tussenstap. Uiteindelijk willen we overal in de stad een gezonde leefomgeving creëren voor onze inwoners. Daarom streven we er naar om uiterlijk in 2025 in alle straten te voldoen aan de advieswaarden van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO).

De coronapandemie heeft het belang van schone lucht extra onderstreept. Niet alleen vergroten fijn stof en stikstofdioxiden de impact van het coronavirus, ook zijn we doordat we meer tijd in en om ons huis zijn gaan doorbrengen het belang van een gezonde leefomgeving nog meer gaan waarderen. Het blijven werken aan schonere lucht is daarom juist nu van belang.

Wethouder Arno Bonte
Duurzaamheid, luchtkwaliteit en energietransitie

« Naar het overzicht

Terug naar boven