Schone Lucht Jaarcongres

HET JAARLIJKSE kennis-, netwerk- en inspiratie evenement

 

 

 

Het Schone Lucht Jaarcongres

Het doel van het Schone Lucht Akkoord is om gezamenlijk de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren. Deelnemende partijen nemen maatregelen om de luchtverontreiniging van binnenlandse bronnen te beperken.

Gezondheidswinst met het Schone Lucht Akkoord
Met de aanpak van de binnenlandse bronnen streven we naar een gezondheidswinst van minimaal 50 procent in 2030 ten opzichte van 2016. Een andere afspraak uit het Schone Lucht Akkoord is dat partijen toewerken naar de WHO-advieswaarden in 2030. De advieswaarden uit 2005 zijn daarbij uitgangspunt. Lees meer over verschillende luchtkwaliteitswaarden.

Maatregelen per thema
De maatregelen werken we uit in themagroepen en sluiten waar mogelijk aan bij lopende initiatieven. In alle sectoren starten overheden in samenspraak met bedrijven en burgers initiatieven en acties voor schonere lucht. Daardoor zullen mensen langer, gezonder en met meer kwaliteit leven.

Uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord
De uitvoeringsagenda gaat over organisatie van het SLA en de gezamenlijke aanpak van de deelnemers van het SLA. In de uitvoeringsagenda staat welke maatregelen, pilots en activiteiten de deelnemers uitvoeren om de afspraken in praktijk te brengen. Het gaat om een verdere uitwerking van de afspraken uit het SLA.

Daarnaast stellen gemeenten en provincies hun eigen decentrale uitvoeringsplannen vast. Daarin nemen ze de relevante afspraken uit het SLA op en geven ze aan welke aanvullende maatregelen ze nemen. De decentrale uitvoeringsplannen bieden dus ruimte voor lokaal maatwerk en aanvullende ambities.

Graag gaan we ook in 2025 met u in gesprek over uw ervaringen en uw ideeën voor de vervolgstappen.

Het Schone Lucht Jaarcongres 2023 was een initiatief van:

  • Schone Lucht Akkoord
  • Gemeente Amsterdam
Terug naar boven