Programma

In het programma van het online congres staan kennisdeling, netwerkversterking en inspiratie centraal.

Houd de website in de gaten voor de updates. En meld u vast aan!

 • TijdTitelSprekerType
 • 09:15 - 10:00Ontvangst met koffie of thee en wat lekkers 20220530
 • 09:55 - 10:05Opening door dagvoorzitter Ruud Koornstra 20220530
 • 10:05 - 10:15Panelgesprek met welkomstwoord van de gastvrouwen Roelie Bosch (wethouder Almere) en Cora Smelik (gedeputeerde Flevoland) 20220530
 • 10:15 - 10:25Scholieren aan het woord 20220530
 • 10:25 - 10:40Keynote van kinder/longarts Ismé de Kleer 20220530
 • 10:40 - 10:50Vragen van de scholieren en het publiek 20220530
 • 10:50 - 11:00Inhoudelijk woord van staatssecretaris Vivianne Heijnen 20220530
 • 11:00 - 11:10In gesprek met scholieren en het publiek 20220530
 • 11:10 - 11:30Expertpanel SLA-organisatie Rob van Muilekom (gedeputeerde Provincie Utrecht), Karin Blaauw (Programmamanager Schone Lucht Akkoord) en Rob Maas (Expert Luchtkwaliteit bij RIVM) 20220530

  Rob Maas (RIVM) presenteert kort hoe het met de lucht is gesteld in de EU en in Nederland, de situatie in 2016 (het referentie jaar van het SLA) en wanneer de 50% gezondheidswinst is gerealiseerd. Hij licht ook kort de doorrekening toe van het SLA.

  Rob van Muilenkom (Gedeputeerde Utrecht en Stuurgroep lid van het SLA van het eerste uur) vertelt u over zijn inspanningen voor schone lucht in Utrecht. 

  Karin Blaauw (programmaleider van het Schone Lucht Akkoord van het Ministerie van IenW) reflecteert op het SLA tot nu toe qua aantal deelnemers, resultaten tot nu toe en kansen voor de toekomst.

 • 11:30 - 11:35Vragen van de scholieren en het publiek 20220530
 • 11:35 - 11:50Keynote van Maaike Vollebrecht, docent aan het Helen Parkhust Technasium 20220530
 • 11:50 - 11:55Vragen van de scholieren en het publiek 20220530
 • 11:55 - 12:00Afronding van het plenaire programma door Ruud Koornstra 20220530
 • 12:00 - 12:40Netwerk Lunch 20220530
 • 12:45 - 13:45Deelsessies (kies ter plekke twee sessies die u het meest aanspreken) 20220530

  De deelsessies duren 25 minuten en worden herhaald. U kunt dus aan twee van de volgende workshops deelnemen:

  Jongeren over een schone toekomst
  In deze door de Jongerenmilieuraad (JMR) georganiseerde deelsessie gaan de aanwezige scholieren en congresdeelnemers met elkaar in gesprek over ervaringen met luchtvervuiling en schone lucht in het dagelijkse leven. Het doel van de sessie is overeenkomsten en verschillen bloot te leggen. Hoe kijken verschillende generaties tegen dit onderwerp aan? Hoe kunnen we jongeren betrekken bij het (milieu)beleid van de toekomst? En wat levert dit voor nieuwe inzichten op? De uitkomsten worden door de JMR gebruikt voor zowel hun eigen participatieprojecten als de langdurige samenwerking die zij hebben met het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

  Meer grip op gedrag? Bepaal je koers met het interventiekompas!
  Met het Schone Lucht Akkoord hebben verschillende deelnemers afgesproken maatregelen te nemen. Het gaat hier vaak om een bepaald gewenst gedrag van organisaties of burgers. Hoe kun je als handhaver, toezichthouder, wetgever of beleidsmaker mensen en bedrijven stimuleren in dit gewenste gedrag? In deze deelsessie neemt Sara Wester van Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV) je mee in de werking van het InterventieKompas. Hierbij gebruikt ze een casus van de gemeente Helmond die met deze tool houtstook overlast heeft aangepakt.

  Aan de slag met de SpUk
  De Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (oftewel: SpUk SLA) is bedoeld om de lokale overheden financieel te ondersteunen bij de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord. Maar hoe werkt de regeling? En welke kansen biedt dit? Debby de Vries en Josine Bemelaar van RVO leggen je uit hoe je een aanvraag indient, wat daarvoor de spelregels zijn en ze luisteren naar jouw vragen. Sluit aan om te horen hoe ook jij de SpUk kunt benutten!

  Kennis en innovaties
  In het Schone Lucht Akkoord is afgesproken om gezamenlijk een Kennisagenda op te stellen. In deze deelsessie nemen Miriam Gerlofs (RIVM) en André Peeters Weem (WVL, RWS) je mee in de kennisvragen over luchtkwaliteit en gezondheid die de kern vormen van de Kennisagenda. Met de Kennisagenda verkrijgen we inzicht om innovatieve maatregelen en effectiviteit van beleid te realiseren en de kennisbasis te versterken. We gaan graag met je in gesprek over de kennisvragen en de route naar de antwoorden. Wat zou jij willen weten over luchtkwaliteit, gezondheid en het beleid? Wat heeft voor jou prioriteit? En welk onderzoek doet jouw organisatie nu al? Deel en denk mee!

  Industrie in het Schone Lucht Akkoord
  Werken aan schone lucht door vergunningverlening, toezicht en handhaving bij de industrie! Lex Fresen en Margret Groot - de coördinatoren van de themagroep Industrie - informeren je hoe het Rijk ondersteunt bij de uitvoering de decentrale maatregel IE1 t/m IE4. Hoe kun je hier als gemeente of omgevingsdienst mee aan de slag? In deze deelsessie delen ze de laatste ontwikkelingen en leggen ze de beschikbare tools uit (o.a. oplegnotities, modeltekst en Juridisch onderzoek Kokxdevoogd).

  Ontmoetingscafé
  Het Schone Lucht jaarcongres is de ideale gelegenheid om bij te praten met collega’s uit het veld of elkaar voor het eerst te ontmoeten. Het onmoetingscafé is daarvoor, naast de lunch, de meest geschikte plek. Ga met elkaar in gesprek over de thema’s die u bezighouden of begin een verrassend praatje via een gespreksstarter uit een kletspot.

  Ter plekke kunt u uw keuze maken.

 • 13:45 - 14:00Plenaire afsluiting en wrap up 20220530
 • 14:00 - 17:00Bezoek aan de Floriade (optioneel, o.b.v. gratis toegangsbewijs) 20220530
Terug naar boven