Programma

In het programma staan inspiratie, kennisdeling en ontmoeting centraal. Heeft u zich nog niet aangemeld? Meld u dan nu meteen even aan!

 • TijdTitelSprekerType
 • 09:30 - 10:00Ontvangst, geniet van verse koffie of thee en wat lekkers én ontmoet de andere deelnemers 20230607
 • 10:00 - 10:15Opening en welkomstwoord door dagvoorzitster Astrid FeiterAstrid Feiter20230607
 • 10:15 - 10:45Interview met de wethouder van Amsterdam & de staatssecretarisVivianne HeijnenMelanie van der Horst20230607
 • 10:45 - 10:55Kinderraad van Amsterdam aan het woord 20230607
 • 11:00 - 11:25Presentatie over relatie luchtkwaliteit en klimaatveranderingAmara Onwuka20230607

  De invloed van ons weer en klimaat op onze luchtkwaliteit. Net zoals het weer, is de kwaliteit van onze lucht sterk veranderlijk. Beiden staan direct met elkaar in verband. Ook het opwarmende klimaat heeft grote impact op de lucht die we inademen en daarmee op onze gezondheid.

  Door Amara Onwuka

 • 11:25 - 11:40Pauze & infopoints 20230607
 • 11:40 - 12:10Zuiver of Schoon?Michiel van Peteghem20230607

  Bijna de helft van de luchtverontreiniging komt uit het buitenland Nederland inwaaien, maar onder de streep is Nederland netto exporteur van vieze lucht. Nederland exporteert meer vieze lucht naar het buitenland dan binnenkomt. Daarom werken we aan het Schone Lucht Akkoord en door internationale samenwerking aan het verder terugdringen van luchtverontreiniging. De achtergrondconcentraties – ook wel de ‘deken’ genoemd- moeten naar beneden. Dat kan alleen door Europees samen op te trekken. Samenwerken met onze buren is een eerste belangrijke stap en onderdeel van ons luchtbeleid. De Belgische luchtkwaliteitsexpert Michiel van Peteghem geeft op het Schone Lucht Jaarcongres zijn visie op deze samenwerking. Michiel van Peteghem geeft toelichting op het Vlaamse programma Samen voor Zuivere Lucht: van meten en weten naar actie voor leefbare steden en gemeenten in Vlaanderen, ook dankzij samenwerking met Nederlandse partners.

  Door Michiel van Peteghem

 • 12:10 - 13:30Lunch & infopoints 20230607

  Bezoek in de pauze een van de volgende stands om meer informatie te verkrijgen over diverse onderwerpen:

  • waar vind je geld voor luchtbeleid: klimaatgelden, subsidies door Debby de Vries van RVO
  • Advies Hooggevoelige Groepen door Ingrid Walda van Rijkswaterstaat
  • Kennisagenda Schone Lucht Akkoord door Alena Groenen, Rijkswaterstaat 
 • 13:30 - 14:30Themasessies 20230607
  • 13:30 - 14:30Landbouw/veehouderij; Het goed benutten van biologische combi-luchtwassers in de varkenshouderijWouter Moonen20230607

   De eerste ronde van de workshops binnen het thema Landbouw zal verzorgd worden door Wouter Moonen (provincie Noord-Brabant), die gaat vertellen over combi luchtwassers.

   Luchtwassers worden in de intensieve veehouderij toegepast en zijn bedoeld om de uitstoot van ammoniak (secundair fijn stof) en geur uit stallen te verminderen. Uit onderzoek van Wageningen University & Research (2021) naar de werking van luchtwassers in de praktijk, blijkt dat combi-luchtwassers een veel lager rendement hebben dan uit eerdere Duitse meetrapporten was gebleken én dat er een grote variatie is tussen bedrijven. In Noord-Brabant zijn ca. 2.000 combi-luchtwassers in werking, deze hebben een forse invloed op de luchtkwaliteit. De opgave is om te onderzoeken of bestaande (en vergunde) technieken in varkensstallen Noord-Brabant beter benut kunnen worden om zo de omgevingskwaliteit op het platteland en in de kernen te verbeteren.

   door Wouter Moonen

  • 13:30 - 14:30Participatie; Scholieren betrekken bij SLA door ze zelf luchtkwaliteit te laten metenMartine OuwerslootMatthijs BegheynStephen van Aken20230607

   In de eerste ronde workshops vertelt Matthijs Begijn van GLOBE Nederland (het wereldwijde onderzoeksprogramma voor middelbare scholieren van NASA, RIVM, KNMI en universiteiten) hoe GLOBE bijdraagt aan verschillende scholierenprojecten in Nederland. Hij zal laten zien wat er mogelijk is op het gebied van het betrekken van scholieren bij het onderwerp luchtkwaliteit. Hierbij komt o.a. het lesproject aan bod dat GLOBE in opdracht van het SLA heeft ontwikkeld met o.a. RIVM en KNMI. Leerlingen doen bijvoorbeeld onderzoek met de ‘’snuffelfiets’’, waar Stephen van Aken van de provincie Utrecht u over zal vertellen.

   Aan de hand van praktijkvoorbeelden van enkele provincies en gemeenten laten we zien hoe je middelbare scholieren kunt betrekken bij luchtkwaliteit en het SLA. Stichting GLOBE Nederland heeft daarvoor in opdracht van het SLA samen met o.a. RIVM en KNMI een lesproject ontwikkeld. Leerlingen doen bijvoorbeeld onderzoek met de “snuffelfiets”. Dit is een fijnstofsensor die zij aan hun stuur kunnen hangen. Ook meten ze NO2 in de lucht met behulp van Palmes meetbuisjes. GLOBE organiseert hiervoor landelijke ondersteuning aan scholen. Er zijn ook SLA deelnemers die er een lokaal project van maken, waarbij de leerlingen bijvoorbeeld hun resultaten presenteren op provincie- of gemeentehuis.

   door Martine Ouwersloot, Matthijs Begheyn, Stephen van Aken

  • 13:30 - 14:30Houtstook; Wat kan je als gemeente doen aan houtstook? Geleerde lessen uit pilots 20230607

   Bezig met houtstook of alles hierover willen weten? Dan is dit de themasessie voor u. In de 1e ronde van themasessies staat centraal wat je als gemeente kan doen aan houtstookbeleid en hoe je dit kan onderbouwen. Pilotgemeenten geven u hierbij een inkijkje hoe zij het thema aanpakken. De pilotgemeenten hebben alle op eigen wijze stappen gezet naar de aanpak van (overlast door) houtstook.

  • 13:30 - 14:30Mobiele werktuigen; Samenhang KCI, SEB en SLA voor mobiele werktuigen: Hoe ziet het eruit en wat levert het op voor u als SLA-partner?Marco UbedaMitchel KnipscheerRemco Kok20230607

   Binnen het thema mobiele werktuigen raakt het Schone Lucht Akkoord aan verschillende andere programma’s, zoals Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI) en Schoon Emissieloos Bouwen (SEB). Marco Ubeda (min. IenW) en Mitchel Knipscheer (gemeente Amsterdam) zullen in de eerste ronde dieper ingaan wat deze samenhang betekent voor een gemeente en hoe dit dan uitpakt in de praktijk. Ook zal een marktpartij aanschuiven en vertellen over hoe zij in praktijk omgaan met deze programma’s.

   door Marco Ubeda, Mitchel Knipscheer, Remco Kok

  • 13:30 - 15:40Scheepsvaart/waterstof; Wij wensen u een schone vaart!Khalid TachiPatricia HaksMarieke VervierRutger Oorsprong20230607

   De workshop voor het thema Binnenvaart en havens beslaat beide rondes van de themasessies want u stapt – passend bij het thema – op de boot voor een rondvaart door de haven van Amsterdam. Het thema van deze workshop is zero emissie technologieën. Khalid Tachi van het Expertise- en Innovatiecentrum Binnenvaart (EICB) presenteert over de toepassing van waterstof in de binnenvaart. Patricia Haks van Port of Amsterdam vertelt over hun inspirerende waterstofboot die binnenkort zal worden gelanceerd. En Marieke Vavier van het Walstroomcollectief praat u bij over de mogelijkheden en plannen voor walstroom voor de binnenvaart. Let op, deze sessie duurt 2 rondes en er is tussentijds geen mogelijkheid om naar een andere sessie over te stappen.

   door Khalid Tachi, Patricia Haks, Marieke Vervier, Rutger Oorsprong

 • 14:30 - 14:40Korte pauze & infopoints 20230607

  Bezoek in de pauze een van de volgende stands om meer informatie te verkrijgen over diverse onderwerpen:

  • waar vind je geld voor luchtbeleid: klimaatgelden, subsidies door Debby de Vries van RVO
  • Advies Hooggevoelige Groepen door Ingrid Walda van Rijkswaterstaat
  • Kennisagenda Schone Lucht Akkoord door Alena Groenen, Rijkswaterstaat 

 • 14:40 - 15:40Themasessies 20230607
  • 14:40 - 15:40Houtstook; Houtstook & de Omgevingswet 20230607

   In de 2e ronde workshops staat centraal hoe onder de Omgevingswet beleid op houtstook kan worden gemaakt en welke nieuwe mogelijkheden je krijgt. Aan welke maatregelen kan je denken? Ook hier zullen pilotgemeenten voorbeelden geven van de vragen waarmee zij al aan de slag zijn gegaan. De gemeenten Maastricht, Helmond, en Eindhoven werken mee aan deze themasessies evenals Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

  • 14:40 - 15:40Mobiele werktuigen; Een tijdige energievoorziening voor mobiele werktuigen: hoe doe je dat?Flip Oude Weernink20230607

   In de tweede workshop staat de energievoorziening en laadinfrastructuur voor mobiele werktuigen op de bouwplaats centraal, waarbij wordt stilgestaan bij de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) en tevens gekeken wordt naar praktijkvoorbeelden van gemeenten die met dit thema al bezig zijn.

   door Flip Oude Weernink

  • 14:40 - 15:40Landbouw/veehouderij; Strenger vergunnen in de landbouwPeter HermensMattijs Langelaar20230607

   In de tweede ronde zal de workshop van Landbouw gaan over het strenger vergunnen in de landbouw. Peter Hermens (gemeente Barneveld) en Mattijs Langelaar (provincie Groningen) zullen bespreken hoe hier vorm aan te geven.

   Provincie Groningen heeft scherp vergunnen voor industrie in hun beleid gezet. Mattijs Langelaar vertelt hoe dit proces gegaan is, welke knelpunten ze tegen kwamen en hoe ze dit hebben opgelost. Gemeente Barneveld zit nog in het beginstadium voor het vormen van beleid voor scherp vergunnen voor veerhouderijen. Peter Hermens vertelt hoe hun gemeente hiermee aan de slag gaat en waar ze tegen aanlopen.

   door Peter Hermens, Mattijs Langelaar

  • 14:40 - 15:40Participatie; Burgerplatforms voor het meten van de luchtkwaliteitImme RuarusJudith Veenkamp20230607

   De tweede ronde bij Participatie wordt gevuld door Imme Ruarus en Judith Veenkamp van Waag Futurelab. Zij gaan vertellen over ‘Hollandse Luchten’, het burgerplatform voor het meten van de leefomgeving in Noord-Holland (oa rond Tata Steel). Hun verhaal zal gaan over hoe je een burgerplatform kan gebruiken als overheid.

   Hollandse Luchten is hét burgermeetplatform voor de leefomgeving in Noord-Holland. De sessie bestaat uit een presentatie en een praktische workshop waarin de deelnemers kennis opdoen en zelf aan de slag gaan met participatief onderzoek en luchtkwaliteit. We delen onze ervaringen en best-practices uit Hollandse Luchten: Wat is de waarde van participatief onderzoek; hoe richt je een samenwerking tussen bewoners, experts en overheid in; en hoe ga je van samen meten naar samen dialoog voeren? Aan het einde van de workshop hebben de deelnemers nieuwe kennis over participatief onderzoek naar de luchtkwaliteit en praktische handvatten om daarmee binnen hun eigen organisatie de volgende stap te zetten.

   door Imme Ruarus, Judith Veenkamp

 • 15:45 - 15:55Terugkoppeling themasessies 20230607
 • 15:55 - 16:05Een bestuurder vanuit de SLA stuurgroep zal de afsluiting verzorgen 20230607
 • 16:05 - 17:00Afsluitende netwerkborrel & infopoints 20230607

  Praat nog even gezellig samen na en bezoek nog snel een van de volgende stands om meer informatie te verkrijgen over diverse onderwerpen:

  • waar vind je geld voor luchtbeleid: klimaatgelden, subsidies door Debby de Vries van RVO
  • Advies Hooggevoelige Groepen door Ingrid Walda van Rijkswaterstaat
  • Kennisagenda Schone Lucht Akkoord door Alena Groenen, Rijkswaterstaat
Terug naar boven