Programma

In het programma van het online congres staan kennisdeling, netwerkversterking en inspiratie centraal.

Plenaire programma

In het plenaire programma wordt u bijgepraat over (de status van) het Schone Lucht Akkoord en krijgt u inspirerende presentaties van prof. dr. Lex Burdorf (Erasmus MC) en prof.dr. Pieternel Levelt (hoofd R&D satelietverkenningen KNMI).

Inspiratiesessies

Het Schone Lucht Akkoord maakt de omslag van alleen sturen op het voldoen aan Europese grenswaarden, naar het realiseren van gezondheidswinst voor iedereen. Het Schone Lucht Akkoord heeft als doel in heel Nederland de luchtkwaliteit te verbeteren. Per relevante sector is een set aan maatregelen opgenomen waarmee de uitstoot van stikstofdioxide en fijnstof naar de lucht wordt teruggedrongen.

1. Mobiliteit
De overgang naar elektrische en waterstofvoertuigen zal gunstig uitpakken voor de luchtkwaliteit. Maar auto's gaan lang mee en tot die tijd komt de gezondsheidswinst vooral door het schoner maken van diesel- en benzinevoertuigen, meer fiets, meer en schoon openbaar vervoer en het weren van (vervuilende) voertuigen uit steden.

2. Binnenvaart en havens
De binnenvaart beïnvloedt de gezondheid van de Nederlandse bevolking. Langs vaarwegen en rond (binnen)havens is de invloed groot. Niet alleen varend maar ook aangemeerd in havens brengen schepen schadelijke stoffen in de lucht.

3. Mobiele werktuigen
De uitstoot van mobiele werktuigen is fors. Deze machines draaien vaak op dichtbevolkte plekken, bijvoorbeeld op bouwlocaties in de stad of bij festivals. Bij bouwwerkzaamheden kan het voorkomen dat dieselaggregaten wekenlang vlak bij de gevel van woningen staan.

4. Participatie
Alles begint met bewustzijn. Zolang mensen het probleem niet kennen en de impact van dat probleem op het dagelijks leven niet (h)erkennen zullen zij de mogelijke oplossingen en de daaraan verbonden gevolgen niet begrijpen. Het versterken van het bewustzijn middels participatie kan helpen om een grotere betrokkenheid en draagvlak voor de maatregelen te versterken.

5. Landbouw en industrie
Gelukkig produceert de Nederlandse industrie anno 2020 veel schoner dan een paar decennia terug. Vooral in de jaren negentig van de vorige eeuw daalde de uitstoot van schadelijke stoffen sterk. Sinds 2010 lijkt dit echter te stabiliseren waardoor extra inzet noodzakelijk is. Veehouderijen stoten rechtstreeks fijn stof uit, vooral pluimveebedrijven. Mensen die in de buurt wonen kunnen daar last van hebben. In het dichtbevolkte Nederland liggen veehouderijen relatief dicht bij woonhuizen. Daarnaast ontstaat secundair fijn stof door ammoniakuitstoot.

Houd de website in de gaten voor de updates. En meld u vast aan!

 • TijdTitelSprekerType
 • 13:00 - 13:10Inloop, ontmoet vast (on)bekenden via 'Netwerken' 20210113
 • 13:10 - 13:15Welkom door dagvoorzitter Geert Maarse inclusief een korte toelichting op het programma 20210113
 • 13:15 - 13:25Wethouder Arno Bonte heet u welkom namens gastheer gemeente RotterdamArno Bonte20210113
 • 13:25 - 13:30Introductie van scholierenproject 'GLOBE fijnstofcampagne 2021' Matthijs Begheyn20210113

  GLOBE Nederland en het RIVM riepen middelbare scholen op om de fijnstofconcentratie te meten rondom de school. Nederlanders overlijden gemiddeld 9 maanden te vroeg door fijnstof. Samen met scholieren gingen zij zoek naar oplossingen voor een betere luchtkwaliteit en dragen zo ook een steentje bij aan het Schone Lucht Akkoord. Dagvoorzitter Geert Maarse stelt Matthijs Begheyn vragen over dit project. 

  Tijdens het plenaire programma worden 5 video's getoond van het scholierenproject 'GLOBE fijnstofcampagne 2021'. 

  Door Matthijs Begheyn

 • 13:30 - 13:45Keynote door prof. dr. Lex Burdorf (hoofd afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC Rotterdam)Lex Burdorf20210113

  Een slechte luchtkwaliteit is, na roken en ongezonde voeding, de belangrijkste oorzaak van ziektelast in Nederland. Fijnstof, en in mindere mate stikstof, zorgen voor meer luchtweginfecties, chronische luchtwegaandoeningen, coronaire hartziekten, beroerte en longkanker. Iedereen in Nederland heeft te maken met luchtverontreiniging, maar in de grote steden is de luchtkwaliteit slechter door meer wegverkeer, scheepvaart en ook luchtvaart. Aanpak vraagt inrichting van een gezonde leefomgeving, zodat inwoners lopen en fietsen in plaats autorijden. Hiermee sla je twee vliegen in een klap: betere luchtkwaliteit en meer bewegen. Mijn droom in Rotterdam: een rookvrij, autoloos centrum met uitstekende fietsvoorzieningen, en vooral food trucks met gezond voedsel.

  Door Lex Burdorf

 • 13:45 - 13:55Introductie van en gesprek met leden van de SLA Stuurgroep (o.l.v. Geert Maarse)Stientje van VeldhovenRob van MuilekomJan Pieter van der SchansHarriët TiemensArno Bonte20210113
 • 13:55 - 14:05Korte speech door Stientje van Veldhoven (staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat)Stientje van Veldhoven20210113
 • 14:05 - 14:15Korte pauze en vertoning van de video's van de GLOBE fijnstofcampagne 20210113
 • 14:15 - 14:30Verwelkoming nieuwe ondertekenaars van het Schone Lucht Akkoord Stientje van Veldhoven20210113
 • 14:30 - 14:50Vraaggesprek tussen Stientje van Veldhoven (staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat) en leden van het SLA Jongerenpanel (o.l.v. Geert Maarse)Stientje van Veldhoven Anouk NusselderEefje van DaelEmma van RestSaifali Ahmed20210113
 • 14:50 - 15:00Pauze! Doe mee met Netwerken en ontmoet de andere bezoekers 20210113
 • 15:00 - 15:20Eerste ronde inspiratiesessies 20210113
 • 15:00 - 15:20Zero Emissie Stadslogistiek RotterdamJan Robbert Albrechts20210113

  Sinds 2014 werken de gemeente Rotterdam en de logistieke sector via het platform Logistiek 010 samen aan efficiënte en emissievrije stadslogistiek in Rotterdam. Op 1 december 2020 heeft de gemeente Rotterdam samen met 56 partijen uit de logistieke sector het Convenant ZES Rotterdam ondertekend. Hierin zijn afspraken gemaakt over de zero emissie zone voor stadslogistiek in 2025 en over acties om dit doel te bereiken. In deze sessie wordt u meegenomen in de totstandkoming van dit convenant en de maatregelen en acties die daaruit voortkomen.

  Door Jan Robbert Albrechts

 • 15:00 - 15:20Walstroom voor Binnenvaart: Lessons learnedHenk Voogt20210113

  Wat zijn de valkuilen bij de aanleg van walstroom voor binnenvaart en wat zijn de ervaringen van Europa’s grootste haven over het afgelopen decennium. Hoe ziet Port of Rotterdam de toekomst van walstroom voor de binnenvaart en welke acties gaat zij daarin ondernemen? De antwoorden komen in deze sessie uitgebreid aan bod

  Door Henk Voogt

 • 15:00 - 15:20Boeren en BurenMarita Voogt20210113

  Als projectleider “Boeren en Buren” neemt Marita Voogt het publiek mee in de ins en outs van dit participatieproject. In het project meten enkele veehouders en omwonenden in de gemeente Venray samen de luchtkwaliteit. De gemeente en op wat grotere afstand de provincie Limburg doen ook mee aan het project. In de sessie gaat Marita o.a. in op hoe de participatie tot stand is gekomen, wat de huidige stand van zaken is en welke rol het RIVM in het project speelt. Er is ook ruimte voor vragen. Laat u inspireren door dit voorbeeld van participatie in het landelijk gebied.

  Door Marita Voogt

 • 15:00 - 15:20Transitie naar emissieloos bouwen. Wat moet er anders?Edwin Lokkerbol20210113

  Emissieloze bouwplaats is een transitie die veel vraagt van opdrachtgever en opdrachtnemer. Veel emissieloos (zwaar) bouwmaterieel is er nog niet. We weten niet of waterstof hierbij een rol kan hebben. Het materieel dat er is, is veel duurder. Aanbestedingen kunnen (veel) duurder worden. Netwerkbedrijven kunnen (nog) niet voorzien in de groeiende vraag naar aansluitingen. En opdrachtgevers zullen niet allemaal tegelijk ‘emissieloos bouwen’ kunnen uitvragen. Er is een intensieve samenwerking tussen opdrachtgever en bouwer nodig om de bouwplaats emissieloos te maken. Vanuit het perspectief van de bouwers weergeeft Edwin best practices hoe opdrachtgevers perspectief kunnen bieden om de transitie te realiseren. .

  Door Edwin Lokkerbol

 • 15:25 - 15:45Tweede ronde inspiratiesessies  20210113
 • 15:25 - 15:45Gemeente Utrecht – luchtmaatregelen voor mobiele werktuigenSophie GunninkViola Salemans20210113

  De Utrechtse gemeenteraad heeft eind december het Uitvoeringsprogramma Luchtkwaliteit 2020-2025 vastgesteld. Hierin zijn ambitieuze maatregelen beschreven om de luchtkwaliteit te verbeteren, en de negatieve gezondheidseffecten sterk terug te dringen. Deze maatregelen gaan onder meer in op de uitstoot van mobiele bouwwerktuigen. Bouwwerktuigen zijn – na verkeer – de grootste bron van uitstoot in Utrecht. De ambitie om mobiele bouwwerktuigen te verduurzamen is hoog, en daarmee ook interessant voor andere overheden. In deze sessie lichten Sophie Gunnink (opdrachtgever) en Viola Salemans (projectmanager) de Utrechtse ambitie toe. Ook gaan zij in op de uitwerkingsvragen waarmee zij in 2021 aan de slag gaan om de maatregelen te kunnen implementeren.

  Door Sophie Gunnink, Viola Salemans

 • 15:25 - 15:45Zero Emissie BinnenvaartWillem Dedden20210113

  ZES introduceert een nieuw vervoerssysteem voor de verduurzaming van de binnenvaart en short sea. Dit gebeurt met een voor iedereen toegankelijke infrastructuur voor emissieloos varen. Schoon, klimaatneutraal en klaar om de competitie met fossiele brandstoffen aan te gaan. ZES biedt hiervoor een volledig producten- en dienstenpakket dat is gebaseerd op verwisselbare batterijcontainers met groene stroom, laadstations, technische ondersteuning en een innovatief betaalconcept voor scheepseigenaren.

  Door Willem Dedden

 • 15:25 - 15:45Samenwerken voor gezonde luchtMarian Moelands20210113

  De provincie Utrecht heeft sinds februari 2018 de samenwerkingsagenda gezonde lucht. Deze samenwerkingsagenda is in co-creatie opgesteld. In een vroeg stadium zijn Utrechtse gemeenten, stakeholders, belanghebbenden en deskundigen betrokken bij het maken van het luchtbeleid. Ondertussen is ook het Schone Lucht Akkoord een feit en zien we dat de landelijke samenwerking op verschillende thema’s steeds meer vorm gaat krijgen. In deze presentatie staan we stil bij de regionale aanpak binnen provincie Utrecht en gaan we graag met u in gesprek over wat er komt kijken bij een goede landelijke en regionale samenwerking.

  Door Marian Moelands

 • 15:25 - 15:45Strategisch plan laadinfrastructuur 2020-2030 AmsterdamBertien Oude Groote Beverborg20210113

  De Amsterdamse ambitie is dat in 2030 alle modaliteiten emissievrij rijden in de stad om enerzijds de luchtkwaliteit te verbeteren richting de WHO advieswaarden en anderzijds om mobiliteit CO2-neutraal te maken. Een groot deel daarvan zal elektrisch zijn. Om aan de laadbehoefte te kunnen gaan voldoen is het ‘Strategisch plan Laadinfrastructuur 2020-2030: Laad me’ opgesteld. Tijdens deze sessie zal de projectmanager laadinfrastructuur Bertien Oude Groote Beverborg u meenemen hoe dat plan tot stand is gekomen en een doorkijk geven naar de uitvoering daarvan.

  Door Bertien Oude Groote Beverborg

 • 15:50 - 16:10Derde ronde inspiratiesessies 20210113
 • 15:50 - 16:107 Stadsprojecten Rotterdam: meer dan de som der delenAnnemieke Fontein20210113

  De steden staan voor grote opgave en transities en zullen de komende jaren in beeld en gebruik veranderen. Vele van deze transities zijn al begonnen, maar nu ga je ook de ruimtelijke impact bemerken. De verdeling van de stedelijke ruimte is een van de grootste opgave waar de stad voor staat en die kan echt niet meer sectoraal vanuit één belang, zoals energie, verdichting of de auto worden aangevlogen. De 7 Stadsprojecten Rotterdam dragen bij aan een doorbraak in het sectorale denken; waterberging, verdichting, werkgelegenheid, CO2 reductie, sporten en ontmoeten en verlaging van hittestress worden in deze 7 plannen integraal opgepakt.

  Door Annemieke Fontein

 • 15:50 - 16:10Schonere scheepvaart geeft Nijmegen meer luchtRemco Hoogma20210113

  Gemeente Nijmegen is al geruime tijd actief op het thema schone scheepvaart omdat de drukbevaren Waal midden door de stad loopt. Met het teruglopen van industriële en wegverkeeremissies is het aandeel van scheepvaart steeds prominenter geworden. De gemeente start eigen projecten en neemt deel in (inter)-nationale samenwerkingsverbanden om schone schepvaart te bevorderen. De presentatie geeft een overzicht van deze initiatieven.

  Door Remco Hoogma

 • 15:50 - 16:10Samen leren werkt beterGerdien Kleijer20210113

  Problemen oplossen: dat doe je door zoveel mogelijk samen te werken met de diverse stakeholders en partijen die bij een probleem betrokken zijn. Beleidsmakers en boeren moeten daarvoor elkaar echt weten te vinden, en de juiste kennispartners betrekken. In Foodvalley doet het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij dat al succesvol. Vanuit Ede is na fijnstof ook het thema bodem opgepakt: ambtenaren van gemeente en waterschap gingen samen met boeren op bodemcursus: wat heeft dat opgeleverd?

  Door Gerdien Kleijer

 • 16:10 - 16:20Pauze! Pak wat te drinken, strek uw benen en/of doe mee met Netwerken 20210113
 • 16:20 - 16:35Keynote: Onze luchtkwaliteit gezien vanuit de ruimte door Prof. dr. Pieternel Levelt (KNMI, TU Delft) 20210113
 • 16:35 - 16:40Afsluiting van het congres door dagvoorzitter Geert Maarse 20210113
 • 16:40 - 17:00Praat gezellig na in de cafés en breid uw netwerk uit 20210113
Terug naar boven