Terugblik 2023


SCHONE LUCHT JAARCONGRES 2023


Op 7 juni 2023 vond de derde editie van het Schone Lucht Jaarcongres plaats. 

Voor de 2023-editie heetten de bestuurders en medewerkers van de gemeente Amsterdam de deelnemers welkom bij het Eye Filmmuseum.

BEKIJK DE FOTO'S VAN HET CONGRES 

Terugblik 2023

Verslagen
Benieuwd naar de verslagen die er zijn gemaakt? Download ze hieronder!
- Verslag themasessie binnenvaart
- Verslag themasessie houtstook
- Verslag themasessie landbouw
- Verslag themasessie mobiele werktuigen
- Verslag themasessie participatie
- Lees hier het volledige verslag

Presentaties
Wilt u nog een keer rustig de presentaties doorlezen? 
Klik hier.

Mentimeter
Bekijk hier de uitslagen van de mentimeter vragen.

Terugblik, wat stond er op het programma?
Het jaarcongres biedt ruimte om elkaar te spreken over de voortgang van het Schone Lucht Akkoord, actuele ontwikkelingen en ervaringen van anderen bijvoorbeeld met de aanpak van houtstook en de gecombineerde aanpak van luchtkwaliteit, stikstof en klimaat bij bouwprojecten.

Grenzeloos Verbonden- Luchtverontreiniging is een grensoverschrijdend fenomeen, veel vieze lucht komt van buitenaf aangewaaid. Maar luchtkwaliteit wordt ook lokaal beïnvloed en daar zetten Rijk, provincies en veel gemeenten grote stappen met het Schone Lucht Akkoord. De ambitie is 50 % gezondheidswinst in 2030 (vanaf 2016 en mbt binnenlandse bronnen). Iedereen werkt aan schonere en vooral ook gezondere lucht, lokaal en internationaal. Wij allen samen, met àlle SLA-partners - groot en klein – profiteren daarvan!

Terugblikken en vooruitkijken
Rijk, provincies en gemeenten zijn hard aan de slag om de maatregelen uit het Schone Lucht Akkoord uit te voeren. En met succes want we liggen op koers om de doelen te halen! Maar de maatregelen moeten nog wel uitgevoerd worden. We werken aan gezondheidswinst in heel Nederland. De SLA-maatregelen raken vele andere beleidsvelden zoals stikstof en de klimaataanpak. Het is zaak integraal te werken. Stikstof-, klimaat- en gezondheidsdoelen kunnen elkaar zo versterken. Hoe kunnen we dat aanpakken?

2023 is een spannend jaar. Dan rekent het RIVM het Schone Lucht Akkoord en de maatregelen door. Voorts wordt de SLA-uitvoeringsagenda voor de periode 2024-2030 opgemaakt. We denken tevens na over wat er nodig is om toe te werken naar de aangescherpte advieswaarden voor luchtkwaliteit van de WHO na 2030. Europa zal hierop ook haar beleid aanpassen. Wat dit betekent qua beleid en maatregelen maken we - onder meer met behulp van het RIVM - inzichtelijk zodat we ons goed kunnen voorbereiden.

Aankondingen


Terug naar boven